Organisatie

Postadres
Protestantse Gemeente te Brielle (PGB), St. Catharijnehof 1, 3231 XS  BRIELLE
info@protestantsegemeentebrielle.nl

Predikant
de heer ds. E. (Eibert) Kok (06-107 24 685), e.kok@protestantsegemeentebrielle.nl

Kerkenraad
kerkenraad@protestantsegemeentebrielle.nl
de heer W.P. (Wim) Littooij, voorzitter
de heer Th.A. (Theun) Klein, scriba (0181-314982), (scriba@protestantsegemeentebrielle.nl)

Diaconale raad 
diaconaleraad@protestantsegemeentebrielle.nl
de heer H. (Herman) Bloemhof, voorzitter (06-5123 6988)
mevrouw E. (Esther) van den Doel, penningmeester Diaconale raad (admidiaconie@protestantsegemeentebrielle.nl
klik hier voor de begroting 2024 van de Diaconie
diaconaal werker Tonn den Otter (06-3898 9414)
desjoelbrielle@gmail.com

Pastorale raad
pastoraleraad@protestantsegemeentebrielle.nl
de heer K.J.H. (Klaas) Jut, voorzitter (06-4366 6787)
mevrouw J. (Jeanette) van Dalsem, secretaris (06-2330 2187)

De Protestantse Gemeente Brielle heeft een netwerk van contactpersonen die samen met diakenen en ouderlingen contact onderhoudt met de gemeenteleden.

College van kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@protestantsegemeentebrielle.nl
de heer R.J. (Ronald) de Ridder, voorzitter (0181-414674)
mevrouw S. (Sonja) Timmermans, penningmeester (penningmeester@protestantsegemeentebrielle.nl)
rekeningnummer NL35 INGB 0004 320 546
klik hier voor de begroting PGB 2024  

Organisten 
organisten@protestantsegemeentebrielle.nl
de heer Marco P. 't Hart (06-537 143 84)
de heer Jan Meuleman (06-153 129 32) 

Kerkelijk bureau
kerkelijkbureau@protestantsegemeentebrielle.nl
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw I. (Iep) Prins-Nowee, telefoon 0181-418666.

Kerkblad 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.nl
Kopij bij voorkeur via bovenstaand e-mailadres of naar mevrouw T. (Tine) Wolters, Voorstraat 164, 3231 BL Brielle. Kerkblad 'Open Venster' verschijnt acht keer per jaar. Voor een abonnement - à 20 euro per jaar over te maken op rekening NL35 INGB 0004 320 546 - graag contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Vragen over de verspreiding: mevrouw M. (Maartje) van Rij-van Marion (0181-416714).

Verjaardagsfonds
Jarige gemeenteleden ontvangen de felicitaties van de kerk en worden gevraagd om een gift voor het verjaardagsfonds. De opbrengst van het verjaardagsfonds is bestemd voor het onderhoud van het orgel. 
Informatie: mevrouw A. (Annie) Tuk-de Bode, telefoon 0181-414280.
Tip: als u onverhoopt niet thuis was op het moment dat de bus van het verjaardagsfonds werd aangeboden, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL35 INGB 0004 3205 46 onder vermelding van Verjaardagsfonds. Bij voorbaat hartelijk dank!

Missionaire werkgroep
De Missionaire werkgroep verspreidt de bladen Open Deur en Elisabeth. 
Contactpersonen: mevrouw N.M. (Nel) Doorduin-Bergwerff, secretaris (0181-413243) en de heer
C.J. (Cees) de Bruin, penningmeester (0181-41571).

Raad van Kerken
Mevrouw A. (Janie) Klerk-Vos is secretaris (0181-413531; rvk@brielle.nl) van de Raad van Kerken Brielle