Orgel

Het Kam-orgel in de Sint-Catharijnekerk in Brielle werd gebouwd in 1854. Bij de bouw werd echter gebruik gemaakt van veel ouder pijpmateriaal, namelijk van P. de Swart (1582) en van A. Bosch (1677/79). Veel van dit, kwalitatief goede, pijpwerk is nog in het instrument aanwezig. In de jaren 1960-1962 zijn tijdens de kerkrestauratie ingrijpende veranderingen aan het instrument aangebracht. Men trachtte (geheel volgens de opvattingen van die tijd) meer (neo-)barokke kenmerken in het orgel op te nemen. Pijpwerk werd verschoven, ingekort, registers werden vervangen en het VEKA-sleepladensysteem werd aangebracht.

In de jaren '60, '70 en '80 veroorzaakten de doorgevoerde wijzigingen steeds meer problemen en werden er verschillende oplossingen uitgedacht. In nauwe samenwerking met Monumentenzorg en de Orgelcommissie der Nederlands Hervormde Kerk werd uiteindelijk besloten tijdens de kerkrestauratie van 1988/1989 ook het orgel te restaureren.

Als uitgangspunt werd gekozen voor de situatie van 1854, de oplevering van het door de Rotterdamse orgelbouwer Kam vervaardigde instrument. Bovendien werd besloten het orgel uit te breiden met een zelfstandig pedaal, een reeds lang gekoesterde wens van menig organist. De werkzaamheden werden door orgelbouwer Pels & Van Leeuwen uitgevoerd.

Zowel de restauratie van het mechaniek (bewegende onderdelen), de herstelwerkzaamheden aan het pijpwerk als ook het intoneren van de pijpen waren op 24 september 2010 een feit, ook de orgelkas is ‘getooid’ en wel met een vernieuwde uitstraling, een blikvanger in de kerk. Zeer gespecialiseerde restauratieschilders hebben de lak en het goud verguldwerk prachtig gerestaureerd.

Op zondag 26 september 2010 nam de Protestantse Gemeente Sint-Catharijne het orgel liturgisch opnieuw in gebruik.