Sint-Catharijne Cantorij

De Sint-Catharijne Cantorij is opgericht in 1987 en bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers. De cantorij heeft in de gemeente een drievoudige functie: ondersteunend, verkondigend en verfraaiend. Voor de coronacrisis verleende de cantorij - circa tien keer per jaar - medewerking aan diensten in de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Onbekende liederen worden met de gemeente ingestudeerd, vaste liturgische onderdelen (zoals het Kyrië en het Gloria) worden in beurtzang met de gemeente en de voorganger gezongen. 

Repetities
De repetities van de cantorij, onder leiding van cantor Marco 't Hart, worden gehouden op dinsdagavond in de Catharijnekerk van 20.00-22.00 uur. 

Informatie
Janneke Schoemaker, voorzitter, mobiel 06-42926323, e-mail jannekeschoemaker@gmail.com

Inloggen Cantorij