Open Venster, kerkblad

Kerkbladen

Het Kerkblad verschijnt negen keer per jaar en wordt onder alle gemeenteleden verspreid. Voor een bijdrage in de kosten vragen wij alle lezers om jaarlijks 15 euro over te maken op
rekening NL35 INGB 0004 320 546 onder vermelding van Kerkblad.

Informatie over advertentie mogelijkheden

De heer F. Voskamp, telefoon 0181-415968; e-mailadres: freek.voskamp@hetnet.nl

Uitgave kerkbladen Open Venster

2023

2022

        2021