Open Venster, kerkblad

Kerkbladen

Het Kerkblad verschijnt negen keer per jaar en wordt onder alle gemeenteleden verspreid. Voor een bijdrage in de kosten vragen wij alle lezers om jaarlijks 15 euro over te maken op
rekening NL35 INGB 0004 320 546 onder vermelding van Kerkblad.

Informatie over advertentie mogelijkheden

De heer F. Voskamp, telefoon 0181-415968; e-mailadres: freek.voskamp@hetnet.nl

Uitgave kerkbladen

2021 Open Venster

2020

Informatieblad

In het Informatieblad 2020-2021 staat informatie over het winter- en jeugdwerk. Daarvan is vanwege de coronacrisis niet veel doorgegaan.
Wel handig is dat in het Informatieblad de wijkindeling met actuele adresgegevens van kerkenraadsleden en contactpersonen zijn vermeld.

In verband met de privacywet publiceren wij de Informatiekrant niet op de website. De krant is tegelijk met het augustusnummer van het Kerkblad verschenen. Belangstellenden die het Informatieblad 2020-2021 onverhoopt niet hebben ontvangen kunnen dit via e-mailadres info@catharijnekerk.nl aanvragen.