Open Venster, kerkblad

Kerkbladen

Het Kerkblad verschijnt acht keer per jaar en wordt onder alle gemeenteleden verspreid. Voor een bijdrage in de kosten vragen wij alle lezers jaarlijks een bijdrage over te maken op rekening NL35 INGB 0004 320 546 onder vermelding van Kerkblad.

Informatie over advertentie mogelijkheden info@protestantsegemeentebrielle.nl

Uitgave kerkbladen Open Venster

2023

2022

        2021