Rouw-, trouw- en doopdiensten

Trouwdienst
Voor een huwelijksinzegening neemt u contact op met ds. Eibert Kok, telefoon 06-107 24 685, e-mailadres e.kok@protestantsegemeentebrielle.nl, ook als een andere voorganger wordt gekozen voor de trouwdienst. De predikant wijst u dan op verdere afspraken die gemaakt moeten worden. Aan het gebruik van de kerk zijn kosten verbonden.

Rouwdienst
Voorafgaande aan begrafenis of crematie kan in de Sint-Catharijnekerk een dienst-van-woord-en-gebed of uitvaartplechtigheid worden gehouden. Afspraken voor de rouwdienst maakt u met ds. Eibert Kok, telefoon 06-107 24 685, e-mailadres e.kok@protestantsegemeentebrielle.nl.
Voor het gebruik van de kerk neemt u contact op met de
koster. Er is ook gelegenheid voor condoleance. Aan het gebruik van de kerk zijn kosten verbonden.

Doopdiensten
Elk jaar zijn er doopdiensten gepland. Deze gaan uiteraard door als er dopelingen zijn. De data van de doopdiensten worden vermeld in het kerkblad.
Voorafgaand aan de viering van de doop, wordt een doopgesprek gehouden. Na de viering leggen we een doopsteen bij de doopgedachtenis achter in de kerk.
Wanneer u uw kind wilt laten dopen neemt u contact op met ds. Eibert Kok, telefoon 06-107 24 685, e-mailadres e.kok@protestantsegemeentebrielle.nl.