Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Vanaf de eerste tot en met de laatste letter gaat de Bijbel over het bevrijdend spreken en handelen van God. Mozes en de Profeten hebben daarvan getuigd, Jezus heeft dit in navolging van hen verwoord en belichaamd.

De kerk is geroepen om in navolging van Jezus dit bevrijdend spreken en handelen hoorbaar en zichtbaar te maken in de wereld. Een spreken en handelen waarin getuigd wordt van ons geloof in de komende ‘nieuwe aarde’. Dit spreken en handelen is de leidraad van ons gemeente-zijn. Voor dit beleidsplan en ons gemeente-zijn onderscheiden we vier aspecten. Deze worden in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt.

Het gaat om vier aspecten van gemeente zijn, namelijk:

  • Gemeente als vindplaats van nieuwe aarde
  • Gemeente als vierplaats van nieuwe aarde
  • Gemeente als leerplaats van nieuwe aarde
  • Gemeente als werkplaats van nieuwe aarde

Beleidsplan

Lees hier het volledige Beleidsplan 2020-2024 en klik hier voor de samenvattende PowerPointpresentatie.