Kerk naar buiten

Crea-doe-middagen
De crea-doe-dames kwamen elke maandag van 13.30 tot 16.00 uur bij elkaar in de de Sjoel aan de Turfkade 16. Helaas is er op dit moment geen crea-doe in verband met het coronavirus …
Meer informatie:
mevrouw Tony Schram, Slagveld 16, 3231 AN Brielle, telefoon 0181-414710

Culturele Commissie Sint-Catharijne

In verband met de coronacrisis is het niet duidelijk wat de mogelijkheden voor de Culturele Commissie zijn. Normaal gesproken organiseert de commissie met name in de zomermaanden orgelconcerten op de maandagavond, inloopconcerten op de zaterdagmiddag en in juli en augustus carillonconcerten op de maandagavond. In de zomermaanden zijn er ook verschillende tentoonstellingen in de kerk.
Ook organiseert de commissie de 1-april-viering en activiteiten op Open Monumentendag.
Informatie over concerten en tentoonstellingen: de heer Willem Meyboom, telefoon 06-53153293 of e-mail 3231kc29@planet.nl.

Rommelmarkt De Coppelstock, Coppelstockstraat 6a, Brielle, is helaas op dit moment gesloten.
Het is nog niet wanneer De Coppelstock weer open kan gaan; we hopen op betere tijden!
Contactpersoon: de heer J.A. Stolk, telefoon 0181-413809

Kerken Voorne-Putten 
De protestantse kerken op Voorne-Putten wisselen informatie uitover elkaars activiteiten. Hieronder de kerken waarmee dat op dit moment al gebeurt:
http://tweestromenland.protestantsekerk.net/
http://kerkoostvoorne.protestantsekerk.net/
http://www.kerktinte.nl/
http://www.pghellevoetsluis.nl/
http://www.catharijnekerk.nl/
http://www.welkomkerk-rockanje.nl/
http://www.rkparochiebrielle.nl/ 

Gerelateerde organisaties 
Briels Klokkenluidersgilde
De Plantage
Diaconale Projecten
Sjoel Brielle
Stichting Kunst & Cultuur Brielle
Vrienden van de Catharijnekerk
Wereldwinkel Brielle
Wij de kerk