Giften

Om een bijdrage te geven aan de kerkelijke gemeente graag een bedrag overmaken op rekeningnummer NL35 INGB 0004 3205 46 t.n.v. Protestantse gemeente Brielle. Uw bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle.
Alle gevers hartelijk dank!

ANBI algemeen

Per 1 januari 2016 moet de Protestantse Kerk in Nederland - dus ook de Protestantse Gemeente te Brielle (PGB) - voldoen aan de ANBI-regeling.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen. Wie aan zo'n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling (onze protestantse gemeente dus) vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

ANBI-regeling Protestantse Gemeente en Diaconie

Via deze link kunt u de ANBI-regeling 2018 van de Protestantse Gemeente Brielle (PGB) lezen.
Ter verduidelijking de Protestantse Gemeente en de Diaconie zijn twee aparte rechtspersonen. Dat wil zeggen dat de financiën van de PGB en de Diaconie strikt gescheiden zijn. Geld van de Diaconie mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor het onderhoud van de gebouwen. Daarom moeten Protestantse Gemeente en Diaconie ieder afzonderlijk voldoen aan de ANBI-regeling. Klik hier voor het Resultatenoverzicht overzicht van de PGB en hier voor het Resultatenoverzicht van de Diaconie.

Periodieke schenkingen en legaten

Voor het voortbestaan van de Protestantse Gemeente Brielle en het beheren van de middeleeuwse Sint-Catharijnekerk zijn periodieke schenkingen en legaten onmisbaar. Als u wilt, kunt u ook uw steentje bijdragen. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

Meer informatie?

Penningmeester van de Protestantse Gemeente Brielle, mevrouw S. Timmermans, e-mail penningmeester@catharijnekerk.nl