Actueel

Verzoening

Als thema voor zijn overdenking koos ds. Eibert Kok op zondag 7 juli 'Verzoening', een centraal thema in ons christelijk geloof.

Verzoening

Verzoening

Zondagmorgen 7 juli 2024, ds. Eibert Kok, Sint-Catharijnekerk
Lezing: Genesis 45: 1-15

Verzoening, dat is het thema wat we met elkaar als voorbereidingsgroep gekozen hebben voor vandaag. Dat is een thema dat vaker in de kerk aan de orde is, sterker nog, het is een centraal thema in ons christelijk geloof.
Verzoening, het is een geschenk en een opdracht, een gave en een opgave, die we telkens weer aanreikt krijgen. En het is hard nodig, in onze samenleving, in de politiek, wereldwijd om daar meer werk van te maken, want polarisatie, verwijdering van elkaar, lijkt te groeien. Er ontstaan muren tussen mensen, diepe kloven soms, en veel van wat gezegd en gedaan wordt lijkt alleen maar de bedoeling te hebben om die kloven tussen mensen groter te maken. Terwijl God juist naar ons toekomt, zijn hand uitsteekt, verbinding probeert te leggen, en niets liever wil dan dat mensen op diezelfde manier in het leven staan, als Hij, als beelddragers van Hem.
Ook in het Bijbelgedeelte van vandaag is sprake van mensen die uit elkaar gedreven zijn, die daar zelf mede schuldig aan zijn, en dan komt er zo’n punt waarop je je afvraagt: hoe zal het nu verder gaan? 
Zal die splitsing, die verwijdering die er ontstaan is, waardoor er zoveel kapot gemaakt is, zich doorzetten en misschien wel erger worden? Dat kan zomaar, heel gemakkelijk. En we zien het om ons heen gebeuren: mensen die vastzitten in wat ooit fout gegaan is en daarin volharden. ‘Daar is het laatste woord nog niet over gesproken’ riep hij nog. En daarna hebben ze elkaar nooit meer aangekeken. Of zal er iemand zijn die de moed heeft om de impasse te doorbereken en de hand te reiken naar de andere kant van de kloof, die de moed heeft de ander tegemoet te komen, om tot verzoening te komen?
Daarin maken wij als mensen bewust of onbewust telkens keuzes, keuzes die ons bij elkaar kunnen brengen en keuzes die ons uit elkaar kunnen drijven. Welke weg kiezen wij?
Het Bijbelverhaal houdt ons een spiegel voor. Het is het voor velen van ons een bekend verhaal, van Jozef, de lievelingszoon van zijn vader Jakob, die door zijn vader ongelofelijk wordt voorgetrokken en daardoor steeds meer gehaat wordt door zijn broers. Als ze de kans krijgen om hun broer Jozef uit hun leven te laten verdwijnen, doen ze het. 
Lees hier de hele overdenking ...

Terug