Actueel

Veilige kerk

De Protestantse Gemeente Brielle heeft in samenwerking met omliggende kerkelijke gemeenten interne vertrouwenspersonen aangesteld. Als gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers.

Veilige kerk

Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben.

Wat is misbruik?
Bij misbruik is er altijd sprake van ongewenst gedrag in de omgang tussen twee personen, waarbij er een verschil in positie is. Bijvoorbeeld omdat degene die zich ongewenst gedraagt een bepaalde functie heeft binnen de kerk of de gemeenschap. Of omdat dit iemand is die je hulp of pastorale zorg biedt.

Ongewenst gedrag
Er kan sprake zijn van seksueel ongewenst gedrag. Dit kan variëren van ernstige grensoverschrijdende contacten tot aanrakingen of opmerkingen waarbij je je niet op je gemak of niet veilig voelt. Er kan ook sprake zijn van ander ongewenst gedrag. Er worden bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt waardoor je je onder druk gezet voelt of waardoor je benadeeld wordt. Misschien word je genegeerd of buitengesloten. Ook dan kan je je niet veilig of belemmerd voelen.

Vertrouwenspersoon
De Protestantse Gemeente Brielle wil dat er een plek is waar gemeenteleden met dergelijke klachten terecht kunnen. Er zijn daarom vier vertrouwenspersonen aangesteld, in samenwerking met omliggende kerken. Zij bieden een eerste opvang als je in een situatie komt die niet veilig voelt.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, denkt mee bij eventuele vervolgstappen en kan ondersteuning bieden hierbij. De vertrouwenspersoon is neutraal en is verplicht tot geheimhouding. Vertrouwenspersonen zijn naar degene die contact zoekt volledig open over wat er gebeurt, dat wil zeggen dat je altijd zelf de regie behoudt. De vertrouwenspersoon functioneert ook onafhankelijk van de kerkenraad.

Je kunt er ook voor kiezen om in een onveilige situatie contact op te nemen met het meldpunt voor seksueel misbruik van de Protestantse Kerk Nederland, info@SMPR.nl. Ook zij kunnen adviseren en meedenken.

Praten over ongewenst gedrag is moeilijk. Er kunnen allerlei gevoelens, zoals angst en schaamte en schuld spelen. Ook kun je bang zijn dat je niet serieus genomen zult worden. De vertrouwenspersonen zijn er juist voor om heel serieus op je melding in te gaan.

Vertrouwenspersonen voor onze gemeente:
• Auke Jan v/den Hout, e-mail vertrouwenspersoon@protestantsegemeentebrielle.nl
• Lia Verduijn, e-mail: vertrouwenspersoon@welkomkerk-rockanje.nl
• Petra Beukelman, e-mail: vertrouwenspersoon@kerktinte.nl
Om contact op te nemen, kun je een van hen e-mailen.

Terug