Actueel

Tijdgenoten op zondag 21 april met Alain Verheij & 'God en ik'

We zijn in deze tijd met elkaar onderweg en dat maakt ons tot tijdgenoten ...

Tijdgenoten op zondag 21 april met Alain Verheij & 'God en ik'

Wat of wie is ‘Tijdgenoten’?
Voorheen heetten we ‘Een goed verhaal’ maar vanaf dit seizoen gaan we onder een nieuwe naam verder ‘Tijdgenoten’. We zijn in deze tijd met elkaar onderweg en dat maakt ons tot tijdgenoten. Gemiddeld één keer in de zes weken gaan we een avond met elkaar in gesprek rond een thema, boek, of over een actualiteit die door de groep wordt ingebracht.
Op de gespreksavonden staat ontmoeting voorop; ontmoetingen waarin levensbeschouwelijke vragen een belangrijke plek hebben. De uitwisseling van gedachten en ervaringen kan een spiegel zijn waarin je je herkent of juist niet. Je kunt tot bepaalde inzichten komen en het kan je helpen na te denken over wat er gebeurt in je leven of om je heen.
Aan het einde van het seizoen wordt altijd met elkaar bekeken hoe het programma voor het nieuwe seizoen wordt ingevuld. Deze keer is gekozen om in oktober te starten met het boek ‘God en ik, Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel’ van Alain Verheij.
Het boek was in 2018 het beste theologische boek van het jaar. Op een aansprekende manier legt Verheij verbindingen tussen de Bijbelverhalen en de verhalen van deze tijd. Het boek is nodig om je voor te bereiden op de bijeenkomsten.
Data: maandag 15 april en 12 mei
Locatie: de Sjoel
Tijdstip: van 20.00 tot 22.00 uur
Opgeven: bij Ronald van de Vliet, ronaldvandevliet@boerderijopaarde.nl of bij Rianne Fortuin-Mosterd, rf@pn.nl

Terug