Actueel

Kerkblad & website Open Venster

Alweer het tweede nummer van het nieuw vormgegeven kerkblad Open Venster staat voor u klaar. Vanaf donderdag 18 februari verspreiden trouwe lopers het kerkblad onder alle gemeenteleden. Weer hartelijk dank daarvoor!

Klik hier voor het februarinummer van het vernieuwde kerkblad van de Protestantse Gemeente Brielle met de naam Open Venster. Na de vaststelling van het nieuwe beleidsplan afgelopen jaar is hard gewerkt aan een vernieuwd kerkblad, ook onze website is in vernieuwde vorm te zien, aangepast aan de laatste stand der techniek.

Voor de naam Open Venster is gekozen omdat we het kerkblad een breder bereik willen geven. Het kerkblad wordt sinds afgelopen zomer breder binnen onze gemeente verspreid, maar ook daarbuiten willen we uitzicht en inzicht geven in wat wij binnen en buiten onze kerkelijke muren doen. En wat leent zich beter dan een open venster om naar binnen en naar buiten te kijken. Er kan licht toetreden en uittreden.

Open Venster; daarin ligt een opdracht voor ons als Protestantse Gemeente Brielle om de ramen en deuren van onze kerk, onze gemeente en ons hart open te zetten, naar buiten te kijken en naar buiten te treden.

De vormgeving van het kerkblad en website, inclusief lettertypen zijn ook gewijzigd, waaronder de voorpagina van het kerkblad. We willen dit nieuwe kerkblad op de voorzijde en ook aan de binnenkant aankleden met een variatie aan beelden die staan voor ons als gemeente. Daarbij hebben we ook uw hulp nodig! We nodigen iedereen uit om uw persoonlijke beeld van gemeentezijn naar de redactie (onskerkblad@catharijnekerk.nl) op te sturen. Dat mag van alles zijn, zolang het voor u maar betekenis heeft. 
Het mag een foto zijn, maar ook een beschrijving van een beeld als u even geen foto beschikbaar heeft; dan zoeken we daar een passende foto bij. Alvast hartelijk dank voor uw hulp en veel leesplezier!

Terug