Actueel

I have a dream ...

Ds. Eibert Kok neemt in zijn overdenking ds. Martin Luther King als voorbeeld die het als de roeping van zijn leven beschouwde om op te komen voor de mensen, in navolging van Jezus. Hij liep daarmee risico. Dat wist hij. Maar hij moest die weg gaan.

I have a dream ...

I have a dream …

Zondagmorgen 27 augustus 2023, Sint-Catharijnekerk, ds. Eibert Kok
Lezing: Matteüs 16: 21-27

Op 28 augustus is het precies 60 jaar geleden dat de zwarte dominee Martin Luther King zijn beroemde rede hield voor het Lincoln Memorial in Washington.
‘I have a dream …’
Die rede hield hij voor een publiek van meer dan 200.000 mensen ter gelegenheid van de mars naar Washington die die dag in de stad was aangekomen. Dat was een protestmars van de Amerikaans burgerrechtenbeweging voor meer vrijheid en gelijkheid, in het bijzonder voor de zwarte bevolking van Amerika. 
“Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een staat die smoort in de hitte van onrecht en smoort in de hitte van onderdrukking, een oase van vrijheid en gerechtigheid zal worden. Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag.”
Dominee Martin Luther King beschouwde het als de roeping van zijn leven om zo op te komen voor de mensen, in navolging van Jezus.
Hij liep daarmee risico. Dat wist hij. Maar hij moest die weg gaan. In 1968 werd hij vermoord. Hij moest zijn optreden met de dood bekopen.

Vandaag gaat het in het evangelie over zelfverloochening, je kruis op je nemen, je leven verliezen, om het zo te behouden.Jezus zelf was er de belichaming van.
Martin Luther King ging in zijn spoor.

Lees hier de hele overdenking ...

Terug