Actueel

Er zijn

Op zondag Trinitatis (Drie-eenheid; 4 juni jl.) vertelde ds. Eibert Kok dat het deze zondag eigenlijk gaat over de aanwezigheid van God.

Er zijn

Er zijn

Zondagmorgen 4 juni 2023, Sint-Catharijnekerk, ds. Eibert Kok
Lezingen: Exodus 34: 4-9 en Matteüs 28: 16-20

Wat is nou het specifieke is van zondag Trinitatis, als je kijkt naar de lezingen die bij deze dag horen? Dan zou ik een ingewikkeld verhaal kunnen houden over Drie-eenheid, hoe daar in de eerste eeuwen van de kerk over gesproken is en hoe dat ooit is vastgelegd in de vierde eeuw op een kerkvergadering, maar volgens mij mis ik dan waar het op deze zondag om gaat.

Het gaat volgens mij over de vraag naar de aanwezigheid van God. Hoe, waar, wanneer is God aanwezig in jouw leven?
Hoe, waar, wanneer merk je iets van God? Of misschien is het iets dat je zelf niet zo gauw God zult noemen, maar wel iets dat jou de ervaring geeft die je even boven de gewone dingen uittilt, boven de zorgen en de vragen, de teleurstelling en het verdriet, de verplichtingen van alledag en de drukte, het rennen en vliegen van het een naar het ander, alle ballen in de lucht houden, of misschien wel uittilt boven de leegte die je ervaart.

God. Waar is God? En waar is God in jouw leven? Over die vraag gaat het vandaag volgens mij. Probeer maar voor jezelf een antwoord te geven op die vraag.
Voor de een is dat misschien makkelijker dan voor de ander.
Ga eens terug naar een moment dat je iets van Gods aanwezigheid ervaren hebt.
Deel het met elkaar. Misschien praten we daar wel veel te weinig over, zouden we dat veel meer moeten doen, over hoe en waar en wanneer we iets van God ervaren.
Lees de hele overdenking ...

 

Terug