Actueel

(Nieuwe) Huisstijl

De Kerkenraad presenteerde vorig jaar mei het beleidsplan 2020-2024. Samen met het beleidsplan werd ook het communicatieplan vastgesteld. Onderdeel van het communicatieplan is de nieuwe huisstijl.

(Nieuwe) Huisstijl

Huisstijl

In 2020 is een communicatieplan vastgesteld voor de Protestantse Gemeente Brielle. Hierin is tevens vastgelegd welk logo, naamgeving en lettertype we gebruiken in onze communicatie: de huisstijl. Dat geldt dus voor het kerkblad, de website, maar ook brieven, kaartjes, posters, etc. Deze huisstijl sluit aan bij de huisstijl van de landelijke Protestantse Kerk Nederland en drukt daarmee ook de verbondenheid uit.

Op deze pagina staan de verschillende onderdelen van de huisstijl weergegeven en deze kunt u downloaden om in eigen documenten te gebruiken.

Afgesproken lettertypen zijn:

·         Primaire font:                 Museo Sans 500                             

·         Koppen en quotes:         Bree Regular

·         Reguliere tekst:          Arial

Logo’s, afhankelijk van de toepassing:


Meer informatie:
Beleidsplan 2020 -2024
PowerPointPresentatie Beleidsplan
Toelichting beleidsplan
Communicatieplan

Terug