Actueel

Zin op zondag

‘Zin op zondag’ is een nieuwe activiteit voor iedereen die zin op zondag zoekt anders dan in de zondagse kerkdienst.

Zin op zondag

De kerkdiensten worden minder of niet bezocht, zeker door de jongere generaties. Dit programma wil een alternatief bieden op zondag om bezig te zijn met de vraag naar zin. Natuurlijk kun je ook (eerst) de kerkdienst bezoeken, maar nodig is dat niet om mee te doen. Ook als je geen kerklid bent, kun je meedoen.

Dit seizoen zijn zeven data geprikt met vier wandelingen en drie andere activiteiten. Tijdens de wandelingen gaan we met elkaar in gesprek. Dat kan zijn over een aangereikt thema of over andere dingen die ons bezig houden. Op zoek naar zin.

De eerste wandeling was op de startzondag, 17 september. 
Rond 12.00 uur is de start bij de Sint-Catharijnekerk.

De volgende 'Zin in zondagen' zijn op:
• 12 november 12.00 uur: Zin op zondag wandeling; 
• 21 januari 12.00 uur: Zin op zondag activiteit in de Sjoel;
• 3 maart 12.00 uur: Zin op zondag wandeling;
• (donderdag) 28 maart 20.30 uur: The Passion kijken in de Sjoel of op locatie;
• 21 april 13.30 uur: Zin op zondag ontmoeting in de Sjoel met theoloog, schrijver en spreker
   Alain Verheij;
• 26 mei 12.00 uur: Zin op zondag wandeling plus eten.

Alle wandelingen starten bij de Sint-Catharijnekerk.

Terug