Actueel

Weer samen naar de kerk

We kunnen weer erediensten houden mét gemeenteleden tot een maximum van 30 personen.

Omdat we gemiddeld genomen per postcode-verdeling niet aan 30 personen komen gaan we niet meer 'om en om' naar de kerk. Vanuit alle wijken is iedereen welkom tot een maximum van dertig personen.

U moet zich wel vooraf aanmelden 
Contactpersoon voor aanmelding is Theun Klein. De aanmelding kan op twee manieren:
- (bij voorkeur) via het e-mailadres van de kerk, info@protestantsegemeentebrielle.nl,
- of per telefoon 06 181 990 07.

De aanmelding kan tot zaterdag 18.00 uur. Vermeld bij aanmelding uw familienaam, het aantal kerkgangers en uw telefoonnummer. U krijgt bericht of uw  aanmelding wel of niet wordt gehonoreerd. Niet-gehonoreerde aanmeldingen worden automatisch voor de volgende dienst genoteerd. Daarvan krijgt u bericht. 
In de kerk mag niet (mee)gezongen worden en is het dragen van mondkapjes verplicht.

Terug