Actueel

Verlies elkaar niet ...

Zondag 22 januari sprak ds. Eibert Kok in zijn preek over de nieuwe SIRE-campagne met als slogan Verlies elkaar niet. Een campagne t├ęgen de polarisatie in onze samenleving.

Verlies elkaar niet ...

Verlies elkaar niet

Zondagmorgen 22 januari 2023, Sint Catharijnekerk, ds. Eibert Kok 
Lezingen: 1 Korintiërs 1: 1-17 en Matteüs 4: 12-22

Verlies elkaar niet - het is de slogan van de nieuwe SIRE-campagne, een campagne tégen de polarisatie in onze samenleving. 
Stikstof, asielbeleid, het klimaat, vaccinaties. Het zijn onderwerpen die polariserend kunnen werken. Ze drijven mensen uit elkaar. 
Als dit gebeurt met een familielid of een goede vriend, dan komt polarisatie ineens heel dichtbij. 
En is er de kans dat je elkaar verliest. 
Daarom die slogan: Verlies elkaar niet … als polarisatie dichtbij komt. 
Maar liefst 1,4 miljoen Nederlanders heeft het contact met vrienden, familie en collega’s verminderd of zelfs beëindigd omwille van meningsverschillen over actuele maatschappelijke onderwerpen. 
Daar schrok ik van. Je bent het niet met elkaar eens, dus je zet het contact op een laag pitje, of je verbreekt het contact. Bijna anderhalf miljoen Nederlanders! 
De campagne wil laten zien dat verbondenheid met elkaar een groot goed is en dat je samen in staat bent problematische tegenstellingen te overwinnen. 
Maar dan moet je dat wel willen, daarvoor wel open willen staan, daarvoor je best willen doen. 
Sire geeft tips. Op de website vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen, zoals: 
- Tel tot 10 als je iets lelijks dreigt te zeggen. 
- Laat elkaar uitpraten. 
- Benoem de hechte band die jullie hebben.
Lees verder ...

Om nog een keer te lezen de overdenkingen van de afgelopen weken:  
15 januari           Doe goed, zoek recht
18 december
     Geitenpaadje
11 december     Het rode koord
De diensten zijn nog te beluisteren en te zien via www.kerkomroep.nl.

Terug