Actueel

Doe ook mee met de Vastenactie & de laatste vastenmaaltijd op 29 maart

De Oecumenische Werkgroep Brielle schenkt ook dit jaar weer aandacht aan de Vastenactie en organiseert tijdens de Veertigdagentijd drie vastenmaaltijden.

Doe ook mee met de Vastenactie & de laatste vastenmaaltijd op 29 maart

Uw steun voor de voedselbank
In tijden van crisis, waarbij er steeds meer mensen in financiële problemen komen, wordt de Voedselbank steeds belangrijker. Daarom heeft de Oecumenische werkgroep besloten om dit jaar geld op te halen voor de Voedselbank.
Tot en met Pasen kunt u voorin de kerk een bijdrage geven in een daarvoor bestemde doos. Ook kunt u houdbare producten achterlaten in een krat voor de voedselbank. DE-punten zijn daar ook welkom.

Vastenmaaltijd op woensdag 1, 15 en 29 maart
Naast de acties in de kerk verzorgt de Oecumenische werkgroep weer drie vastenmaaltijden, met als motto ‘Vasten voor voedsel’. En wel op de woensdagen 1, 15 en 29 maart, telkens van 17.45 tot circa 19.15 uur in het kerkgebouw van Vrijzinnige Gemeente, Kerkstraat Brielle. De vastenmaaltijden zijn sobere maaltijden bestaande uit soep en brood De opbrengst van de vastenmaaltijden zijn dus bestemd voor de Voedselbank. Elke vastenmaaltijd zal er een spreker aanwezig zijn die vertelt over diens roeping om, al dan niet op vrijwillige basis, dienstbaar te zijn voor kerk en maatschappij.

Intekenlijsten
U kunt zich via intekenlijsten in de kerken aanmelden voor een of meerdere maaltijden. Graag op de avond van de vastenmaaltijd, uw eigen soepkom en lepel meenemen. Na elke maaltijd zal Aryanna met de bus voor uw vrijwillige bijdrage, bij de uitgang staan.
Hartelijk welkom op de vastenmaaltijd(en)!
Oecumenische werkgroep Brielle,
Janie Klerk, Hennie Deur, Irma Geurink en Aryanna Herscheid.

Terug