Actueel

Tweede liturgische bloemschikking in de Veertigdagentijd

De Werkgroep liturgisch bloemschikken maakt elke zondag van de Veertigdagentijd een schikking die het thema van de Veertigdagentijd uitbeeldt. Deze week wel een heel bijzondere schikking over het onderwerp in de tweede week: 'Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.'

Tweede liturgische bloemschikking in de Veertigdagentijd

Het thema van de Veertigdagentijd is dit jaar ‘Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid.’ 

De bijbeltekst waarop de de schikking van de tweede zondag in de Veertigdagentijd is gebaseerd is Matteüs 25, vers 35 'Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.'

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. 
Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid blijft er weinig van ons over.
Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld

Bij de schikking 
Een ander te drinken geven. Letterlijk 'water' of van 'het levende water'.
De glazen zijn gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. 
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels, gecombineerd met ranken van de maagdenpalm.

De bloemschiksuggesties voor de Veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie ‘Ik ben er voor jou’ en op het bijbehorende magazine. Klik hier om het boekje Liturgisch bloemschikken door te bladeren.

Elke zondag van de Veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.

Terug