Actueel

Corona-advies landelijke protestantse kerk

In principe vervalt de basisregel van anderhalvemeter afstand houden, maar in de Catharijnekerk houden we die basisregel er nog in zodat iedereen de kerkdiensten mee kan maken.

Corona-advies landelijke protestantse kerk

Onder het motto 'Geef elkaar de ruimte' heeft de landelijke Protestantse Kerk Nederland een protocol opgesteld om als leidraad in de plaatselijke kerken te gebruiken.

Basisregels 
De basisregel ‘verplicht anderhalvemeter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘anderhalvemeter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

In lijn met het advies van de overheid is samenzang mogelijk. Wel benadrukt de overheid dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft. 

Kort samengevat 
kerkdiensten (ook huwelijksvoltrekkingen en uitvaarten): afstand houden en goede ventilatie groepen buiten: geen beperking

Terug