Actueel

Week van het gebed

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen van zondag 16 tot en met zondag 23 januari, staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem .

Week van het gebed

Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus
Het thema is dit jaar 'Licht in het duister'.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden."

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo'n 200.000 mensen mee met het initiatief. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Bij de schikking
- een kronkelende tak als basis, kronkelende wegen; 
- korenaren, brood ten leven, Bethlehem, huis van brood; 
- wilgentakken rechtopstaand, op weg naar Christus;
- sterren moeten we zijn, sterren om licht uit te dragen;
  daartussenin één rode kornoelje tak met een grote ster: de ster van David;
- tulpen, de tulp is het symbool van aanbidden, de bloem lijkt op
  samengevouwen handen.

 

Gebed: Maak ons één
God van licht en liefde,

Uit alle volken en culturen, 
waarover de ster van Bethlehem schijnt,
verzamelt U een gemeente,
die het licht van Christus zoekt en doorgeeft. 

Bewaar ons bij de vlam van het evangelie,
ook nu in Libanon de duisternis om zich heen grijpt 
in de vorm van onrecht, armoede, en geweld,
zodat ons huis en ons land niet meer veilig zijn. 

Maak ons één rondom Uw tafel,
waar uw genade ons verwarmt,
waar we steun vinden bij elkaar,
en nieuwe ruimte ontstaat voor anderen. 
 
Amen.
 
- Wilbert van Saane, door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon

 

 

Terug