Actueel

Samen aan de wandel

In samenwerking met het 'Gilde van Brielsche Gidsen' worden drie wandelingen georganiseerd op de woensdagen 21 juli, 18 augustus en 15 september.

Samen aan de wandel

Vanuit de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Brielle (PGB) is het initiatief genomen voor het driemaal een wandeltocht(je) in en rondom Brielle. Een en ander in samenwerking met het ‘Gilde van Brielsche Gidsen’.
De data zijn op een woensdag en wel op 21 juli, 18 augustus en 15 september.

We starten bij de Sjoel, drinken halverwege een kopje thee in de kerk en sluiten af met een kopje koffie in de Sjoel en wie weet een gezellig praatje ...
De wandeling start 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. We houden rekening met mensen met een rolstoel of rollator. Heeft u begeleiding daarbij nodig, geef dit dan aan wanneer u zich opgeeft.

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 0181-416990 of 06-531 53 293.
Teuni Langendoen, ouderling & Willem Chr. Meyboom, diaken

 

Terug