Actueel

Op zoek naar een enthousiaste betrokken diaconaal werker

Wij zoeken een betrokken, veelzijdige coördinator die samen met de diaconie en vrijwilligers het inloophuis kan helpen opzetten en verder ontwikkelen.

Op zoek naar een enthousiaste betrokken diaconaal werker

Diaconale raad van de PG Brielle is op zoek naar een Diaconaal werker
(voor 1 jaar, met mogelijk verlenging tot 5 jaar, 0,4 fte)

De Protestantse Gemeente Brielle is een betrokken gemeente die graag meer kerk-naar-buiten wil worden. Recent is de Sjoel aangekocht in het centrum van de oude vestingstad Brielle. De bedoeling is om die niet alleen te gebruiken voor kerkelijke activiteiten, maar ook om daar een inloophuis te starten. Het te openen inloophuis wil gastvrijheid bieden aan ieder.
Doel is om mensen die om wat voor reden ook in de marge terechtkomen zo te ondersteunen dat zij weer verbindingen kunnen aangaan in en met de samenleving. We zien veel mensen met eenzaamheid of schuldenproblematiek. Als  kerkgemeenschap en als diaconie willen we graag meer voor de Brielse samenleving betekenen. De diaconie wil graag samen met de diaconaal werker vormgeven aan het inloophuis.

Word jij de betrokken, veelzijdige coördinator die samen met de diaconie en vrijwilligers dit inloophuis kan helpen opzetten en verder ontwikkelen?

Wij zoeken een diaconaal werker die:
- het inloophuis kan ontwikkelen en coördineren - zowel uitvoerend als
  beleidsvoorbereidend zal werken;
- leiding kan geven aan de vrijwilligers;
- interne en externe werkcontacten kan opbouwen met betrokken organisaties,
  instanties en instellingen;
- in de toekomst nieuwe initiatieven opzet en verbinding zoekt met achtergestelde
  groepen.

Wij vragen iemand:
- met Hbo-werk- en denkniveau met een relevante opleiding, een Hbo-opleiding in
  kerkelijke en/of maatschappelijke richting is een pré;
- met aantoonbare kennis van en ervaring met dit soort werk;
- die werkt vanuit een christelijke geloofsovertuiging en zich van harte kan vinden in
  de missie en visie van onze kerkgemeenschap;
- die regelmatig met de kerkgemeenschap deelt wat die doet om zo ook gemeente-
  leden te inspireren er voor anderen te zijn;
- die goed kan samenwerken met vrijwilligers, met de diaconie die mede het beleid
  rond het inloophuis bepaalt en met de predikant die op andere manieren kerk-
  naar-buiten zijn stimuleert;
- met leidinggevende vaardigheden;
- die proactief is en initiatief neemt;
- met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Wat mag je van ons verwachten?
De coördinator komt in dienst van de Dienstenorganisatie en wordt als kerkelijk medewerker via de Mobiliteitspool eerst voor 1 jaar (mogelijk verlenging tot 5 jaar) uitgeleend aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente Brielle.
Het salaris is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk voor kerkelijk medewerkers (schaal 9). Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van de in-dienstprocedure.

Meer informatie en reageren Voor meer informatie en de volledige functie-omschrijving kun je contact opnemen met Willem Chr. Meyboom, 06-531 532 93. Een schriftelijke reactie met CV per e-mail sturen naar 3231kc29@planet.nl.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Terug