Actueel

Ken je mij? Wie ben ik dan?

Op de foto is het miniscule bijna onzichtbare One Lover-speldje te zien dat de Nederlandse minister van sport Conny Helder droeg bij een voetbalwedstrijd in Quatar.

Ken je mij? Wie ben ik dan?

Ken je mij? Wie ben ik dan?

Zondagmorgen 12 maart 2023, Sint-Catharijnekerk, ds. Eibert Kok
Lezing: Johannes 4: 5-29

In zijn overdenking trekt ds. Eibert Kok aan de hand van het Johannesevangelie (Johannes 4) een lijn door naar hoe er nogal eens over vrouwen - niet alleen vrouwen trouwens - wordt gedacht en geschreven.

Ken je mij? Wie ben ik dan?
Afgelopen woensdag, 8 maart, was het internationale vrouwendag.
Op 8 maart 1908 vond in New York een grote staking van vrouwen plaats. Naar schatting 15.000 textielarbeidsters marcheerden die dag naar Union Square, een staking gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie.
Daaruit ontstond de internationale vrouwendag, om op te komen voor de rechten van vrouwen.

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de hoofdredactie van NOS Sport terug treedt om jarenlange gevallen van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. Maar niet alleen daar.
Twee jaar geleden publiceerde het Nederlands Dagblad de resultaten van een onderzoek dat ze gedaan hadden onder vrouwelijke voorgangers, predikanten, in Nederland.
Daaruit bleek dat bijna negen op de tien vrouwelijke voorgangers bij hun werk in de kerk seksisme ervaren.
Ze krijgen ongewenste opmerkingen over kleding en uiterlijk, er wordt getwijfeld of ze wel geschikt zijn als predikant, enkel en alleen omdat ze vrouw zijn.
Ze merken dat ze soms anders, ongelijk behandeld ten opzichte van hun mannelijke collega’s.
Ik vond dat schokkend om te lezen, bijna negen op de tien.
Toen dat in een collegiaal overleg ter sprake kwam, werd dat door mijn vrouwelijke collega’s bevestigd. Het gebéurt, dat er minderwaardig over je gesproken wordt als vrouw in die functie.
Ik moet ook denken aan een neerbuigend berichtje dat ik onder ogen kreeg - het ging over een kerkelijke activiteit - geschreven door een man aan een vrouw: “Dat zul jij als vrouw wel niet begrijpen…” Het klassieke voorbeeld.

Een vreemd mechanisme: jezelf hoger op de ladder zetten door de ander naar beneden te duwen.
Lees meer ...

Om nog een keer te lezen de overdenkingen van de afgelopen weken:  
  5 februari          Kwetsbaar
29 januari           Verlies elkaar niet
15 januari           Doe goed, zoek recht
De diensten zijn nog te beluisteren en te zien via www.kerkomroep.nl.

Terug