Actueel

Iedere keer iets meer zoals het was

We mogen met maximaal 60 personen naar de kerk én mogen zachtjes meezingen!

Naar aanleiding van het bericht van Protestantse Kerk Nederland (PKN) van 2 juni jl. over versoepelingen rondom de kerkgang (https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-5-juni-meer-mensen-welkom-in-kerkdienst/), veranderen met ingang van zondag 6 juni de onderstaande drie punten  ten opzichte van de afgelopen weken:

  • er mogen maximaal 60 kerkgangers tijdens de dienst aanwezig zijn;
  • van het slotlied kunnen maximaal 2 coupletten ingetogen meegezongen worden;
  • direct na het slotlied verlaten kerkgangers de kerk (en gaan niet weer zitten).

De overige maatregelen - vooraf aanmelden, mondkapje bij lopen in de kerk, 1,5 meter afstand houden enzovoort - blijven vooralsnogvan kracht.

Vooraf aanmelden 
Contactpersoon voor aanmelding is Theun Klein. De aanmelding kan op twee manieren:
- (bij voorkeur) via het e-mailadres van de kerk, info@protestantsegemeentebrielle.nl,
- of per telefoon 06 181 990 07.

De aanmelding kan tot zaterdag 18.00 uur. Vermeld bij aanmelding uw familienaam, het aantal kerkgangers en uw telefoonnummer. U krijgt bericht of uw  aanmelding wel of niet wordt gehonoreerd. Niet-gehonoreerde aanmeldingen worden automatisch voor de volgende dienst genoteerd. Daarvan krijgt u bericht. 

Terug