Actueel

Groot huisbezoek

Deze vorm van ontmoeten bestaat al tientallen jaren in Brielle. Het is een informele manier om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. De groothuisbezoeken staan dit keer gepland in de laatste week van september en de eerste twee weken van oktober.

Groot huisbezoek

Deze ontmoetingen worden geleid door (oud-)ambtsdragers. Net als afgelopen seizoen worden de groothuisbezoeken gehouden in de Sjoel, Turfkade 16. Het thema is ‘Aan tafel!’ Iedereen is welkom!

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is misschien wel de Maaltijd van de Heer. In de vroege kerk was dat ook een echte maaltijd. Wat later de viering van het Avondmaal is geworden  - een klein stukje brood en een slokje wijn met de nadrukkelijke gedachtenis aan Jezus, was toen onderdeel van een gewone maaltijd. Juist die elementen die de verbondenheid met Jezus laten zien, geven weer nieuwe kracht en nieuw perspectief. Heel ons bestaan komt zo in het licht van het leven, het sterven en de opstanding van Jezus te staan. De ontmoeting met elkaar én met de Opgestane maakt alles anders.

Bij het groothuisbezoek gaan we dit keer met elkaar in gesprek aan de hand van het verhaal van de Emmaüsgangers. Dat is te vinden in Lucas 24: 13-35. Het is een prachtig verhaal van mensen die onderweg zijn, die in gesprek raken en die met elkaar aan tafel gaan. Pas aan het eind krijgen ze in de gaten dat Jezus zelf bij hen was!

Je kunt je voor de volgende data opgeven:
Maandagavond 26 september 20.00 – 22.00
Dinsdagavond 27 september 20.00 – 22.00
Donderdagmorgen 29 september 10.00 – 12.00
Vrijdagmiddag 30 september 14.00 – 16.00
Dinsdag lunch 4 oktober 12.00 – 14.00
Woensdagavond 5 oktober 20.00 – 22.00
Donderdagavond 6 oktober 20.00 – 22.00
Maandagavond 10 oktober 20.00 – 22.00
Dinsdagmiddag 11 oktober 14.00 – 16.00
Dinsdagavond 11 oktober 20.00 – 22.00
Woensdagmiddag 12 oktober 14.00 – 16.00
Donderdagmiddag 13 oktober 14.00 – 16.00

Meer informatie en aanmelding: Herman Bloemhof, herman_bloemhof@hotmail.com, 0181-416344 of 06-5123 6988.

 

Terug