Actueel

Derde liturgische bloemschikking in de 40-dagentijd

De Werkgroep liturgisch bloemschikken maakt elke zondag van de Veertigdagentijd een schikking die het thema van de Veertigdagentijd uitbeeldt. Deze week over het onderwerp in de derde week: 'Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.'

Derde liturgische bloemschikking in de 40-dagentijd

Het thema van de Veertigdagentijd is dit jaar ‘Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid.’ 
De bijbeltekst waarop de schikking van de derde zondag in de Veertigdagentijd is gebaseerd is Matteüs 25, vers 35 'Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.'

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. 
In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent. 
Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. 
De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. 
Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. 
Een mens, net als jij, met mooie en minder mooie kanten. 
En tenslotte : als je de ander toestaat jou echt te zien. 
Een mens. net als hij, met mooie en minder mooie kanten.  
Als dat lukt dan gaat de rest vanzelf.

Bij de schikking
Onderdak geven is ook zorgen voor veiligheid en een thuis. Dit voorjaar vonden we een vogelnestje tijdens het snoeien van de tuin, een warme veilige thuisplaats. We leggen het bij de opening van het hart. In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangen kleine flesjes met een paar viooltjes. De nederige kleine bloemetjes mogen schuilen in de geborgenheid. 
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegen komt.

De bloemschiksuggesties voor de Veertigdagentijd en Pasen zijn geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie 'Ik ben er voor jou' en op het bijbehorende magazine. Klik hier om het boekje Liturgisch bloemschikken door te bladeren. Er staan ook mooie 'thuisschikkingen' in.

Terug