Actueel

Beroepingswerk nadert zijn voltooiing

In het proces van het beroepen van een nieuwe predikant houdt de beroepingscommissie op dit moment ‘pas op de plaats’ en informeert de kerkenraad over het verdere beroepingsproces.

Bericht van de beroepingscommissie
Zoals u in het vorige kerkblad heeft kunnen lezen zijn we als beroepingscommissie met één kandidaat verder in gesprek gegaan. Er heeft een vervolggesprek met de kandidaat en de voltallige beroepingscommissie plaatsgevonden op woensdag 13 januari jl. 

De beroepingscommissie is aansluitend tot een keuze gekomen en heeft een unanieme voordracht gedaan aan de Kerkenraad. Dit heeft de beroepingscommissie verwoord in de adviesbrief die op 20 januari jl. aan de kerkenraad is gestuurd. Daarin heeft de beroepingscommissie een toelichting gegeven op de gevolgde procedure en op het proces. Tevens heeft de beroepingscommissie verwoord waarom we van mening zijn dat deze kandidaat goed aansluit bij de profielschets en het door de Kerkenraad opgestelde beleidsplan. De beroepingscommissie is er van overtuigd dat dit de kandidaat is die onze gemeente zoekt.

Voortgang 
Na het versturen van de adviesbrief aan de Kerkenraad ging het snel. Op zaterdag 30 januari jl. heeft de voorzitter van de beroepingscommissie de Kerkenraad een mondelinge toelichting gegeven op de adviesbrief. De naam en andere relevante gegevens van de kandidaat zijn onder embargo bekend gemaakt aan de Kerkenraad. Daarna is de kandidaat voorgesteld en in gesprek gegaan met de Kerkenraad. Hierbij stond de ontmoeting centraal én beantwoording van vragen, zowel van de Kerkenraad als vanuit de kandidaat. Over het vervolg van de procedure zal de Kerkenraad u verder informeren.

Vanaf heden zal de Kerkenraad u over het verdere proces informeren en houdt de beroepingscommissie ‘pas op de plaats’.

Meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Arjan Monteny, telefoon 06-51230438 of e-mail monteny@groeisaam.nl.  

Met vriendelijke groet, 
namens de beroepingscommissie PGB, 
Arjan Monteny, voorzitter 
Annette Schot, secretaris

 

Terug