Actueel

Beroepingswerk nadert zijn voltooiing

De kerkenraad heeft een beroep uitgebracht op ds. Eibert Kok uit Naaldwijk en ds. Kok heeft het beroep aangenomen!

Gemeentevergadering 
In onze gemeente wordt een nieuwe predikant verkozen door de kerkenraad na de gemeente gehoord te hebben. Dit ‘horen’ vond plaats in de gemeentevergadering van zondag 28 februari jl. aansluitend aan de (digitale) kerkdienst. Vanwege de omstandigheden kon deze bijeenkomst niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden, maar was gekozen voor een kerkomroep uitzending. In de kerk waren alleen het moderamen en de beroepingscommissie aanwezig.

Rienk Koopmans, voorzitter van de kerkenraad, opende de gemeentevergadering met een terugblik op de afgelopen tijd. Een periode waarin is nagedacht over de toekomst van onze gemeente met als resultaat een nieuw beleidsplan en een profielschets van een te beroepen predikant.
Vervolgens gaf Arjan Monteny, voorzitter van de beroepingscommissie, een toelichting op de door de commissie gevolgde werkwijze. Hij sloot af met het noemen van de naam van de door de beroepingscommissie geadviseerde kandidaat, ds. Eibert Kok uit Naaldwijk, en de motivatie voor deze keuze.

Na een muzikale pauze waren er via de verschillende communicatiekanalen een aantal vragen van gemeenteleden binnengekomen waarvan de meeste voor de kandidaat. 
Aan het begin van het tweede gedeelte van de gemeentevergadering werden ds. Kok en zijn echtgenote welkom geheten. Hij stelde zich aan de gemeente voor door een korte schets van zijn leven en loopbaan. Na de studie theologie in Utrecht begon hij als predikant in Heukelum en na acht jaar deed hij zijn intrede in Naaldwijk. 
De kerkenraad is verheugd over de door onze gemeente getoonde betrokkenheid tijdens de gemeentevergadering en de ontvangen positieve reacties.
In een extra vergadering heeft de kerkenraad deze reacties besproken en vervolgens een definitief besluit genomen om een beroep uit te brengen op ds. Eibert Kok.

Inmiddels is ook daadwerkelijk een beroep uitgebracht en heeft ds. Kok - na bedenktijd - het beroep aangenomen. 

Daarover uiteraard meer in het volgende kerkblad (verschijningsdatum 6 mei). 

Het uitgebreide verslag van de gemeentevergadering kunt u lezen op de pagina's 8 en 9 van Open Venster nummer 3, april 2021.

Terug