Actueel

Alles wat Ademt; proeven aan liederen

Bij ‘Alles wat Ademt’ proeven we samen Willem Meyboom aan liederen die passen bij de vieringen door het jaar heen.

Alles wat Ademt; proeven aan liederen

Liederen uit het liedboek worden behandeld en vooral gezongen onder de bezielende leiding van Willem Chr. Meyboom.

Volgende data:16 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei
Locatie: Sint-Catharijnekerk (hoofdingang)
Tijd: 20.00-21.30 uur 

Terug