Actueel

Alles wat Ademt

Ook de avonden 'Alles wat Ademt' zijn vanwege corona tot nader order opgeschort. We gaan er vooralsnog vanuit dat er in 2022 weer avonden 'Proeven aan liederen' mogelijk zijn.

Alles wat Ademt

De avonden zijn een keer per maand op donderdagavond. 
Als de coronamaatregelen het toelaten gaan we in 2022 op de volgende data verder:
13 januari            Epifanie 514 - 534
10 februari          Psalmen 001 - 150
10 maart             Veertigdagentijd 535 - 563 
  7 april               Paastijd 640 - 659
  5 mei                Maaltijd van de Heer 372 - 410

Plaats: Sint-Catharijnekerk

Tijd: 20.00 – 21.30 uur  (hoofdingang)

Leiding: Willem Chr. Meyboom, 06-531 53 293, e-mail: 3231kc29@planet.nl

Terug